Mokslininkai suka galvas, kaip atvėsinti Žemę – bandytų saulės šviesą atspindėti atgal į kosmosą

saulė

JT ataskaitoje teigiama, kad šiuo metu pasaulinės pastangos kovoti su klimato kaita yra nepakankamos, todėl atėjo laikas ištirti technologijas, kurios atspindėtų į Žemę krintančius saulės spindulius atgal į kosmosą, rašo „Sky News“.

JT aplinkos programa (UNEP) teigė, kad pastangos mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą „nepakankamos tam, kad būtų pasiektas Paryžiaus susitarime numatytas 1,5°C tikslas. Klimato kaita toliau stiprėja, o kai kurie jos padariniai jau yra negrįžtami“.

UNEP ataskaitoje nagrinėjamos Saulės spinduliuotės modifikavimo (SRM) technologijos, kuriomis siekiama greitai atvėsinti Žemę atspindint nedidelę dalį saulės šviesos atgal į kosmosą.

Komisija padarė išvadą, kad nors šiuo metu nerekomenduojama naudoti tokių technologijų, „šis požiūris gali pasikeisti, jei kovos su klimato kaita veiksmai ir toliau bus nepakankami“.

Daugiau nei 60 mokslininkų pasirašė atvirą laišką, kuriame raginama toliau tirti šią strategiją, kuri kartais vadinama „saulės geoinžinerija“.

UNEP ataskaitoje teigiama, kad SRM „yra vienintelė galimybė atvėsinti planetą per kelerius metus“, tačiau ją reikėtų palaikyti „nuo kelių dešimtmečių iki šimtmečių“, o tai kainuotų dešimtis milijardų dolerių per metus už 1 laipsnio atvėsimą.

Kai kurie mokslininkai mano, kad šią technologiją būtų galima sukurti per 10 metų.

Tačiau UNEP teigė, kad „prieš svarstant galimą diegimą, reikia atlikti daug daugiau tyrimų, kad būtų galima nustatyti jos riziką ir naudą“.

„Esminiai neišspręsti klausimai“

UNEP įspėjo, kad šiuo metu yra „svarbių neišspręstų klausimų“, įskaitant „didelį neapibrėžtumą dėl SRM socialinio poveikio ir poveikio aplinkai, taip pat dėl jo saugumo ir efektyvumo“.

Ataskaitoje teigiama, kad SRM poveikis mažas ir vidutines pajamas gaunančioms šalims yra „nepakankamai ištirtas“, „nors šios šalys dažnai yra priešakinėse klimato kaitos fronto linijose ir susidurtų su galimu SRM technologijų poveikiu, jei jos būtų diegiamos“.

„Klimato kaita stumia pasaulį į nežinomus kraštus, todėl reikia ieškoti visų perspektyvių sprendimų, – sakė UNEP vyriausioji mokslininkė Andrea Hinwood. – Tačiau visos naujos technologijos turi būti aiškiai suprantamos ir, prieš pradedant jas naudoti, turi būti nustatyta galima rizika ar poveikis.“

„Privatus sektorius ir reguliavimo institucijos, prieš pradėdamos galvoti apie SRM, turi išspręsti pagrindinius su šiomis technologijomis susijusius neaiškumus, atsakyti į kai kuriuos esminius saugos klausimus ir taikyti atsargumo principą.“

UNEP teigė, kad ši technologija „negali pakeisti spartaus šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo, kuris turi išlikti pasauliniu prioritetu“.

TAIP PAT SKAITYKITE