Naujas tarptautinės „Eurostars 3“ programos kvietimas – MITA kviečia teikti paraiškas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia laba mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ), vykdančias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas dalyvauti tarptautinės „Eurostars 3“ programos kvietime ir teikti paraiškas inovatyvių projektų įgyvendinimui. Įmonės tai padaryti gali iki kovo 24 dienos. 

„Eurostars 3“ programos tikslas – skatinti MVĮ kurti inovatyvius produktus, paslaugas ir technologijas bei tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje. Vienas didžiausių programos privalumų – paraiškas teikiančios įmonės pačios gali nuspręsti, kokios tematikos projektus įgyvendins kartu su tarptautiniais partneriais iš trisdešimt septynių programoje dalyvaujančių valstybių. Partneriais projektuose gali būti mokslo studijų institucijos, įmonės bei tyrimų institutai.

2022 m. sausio 20 d. MITA organizavo renginį, kuriame įmonių ir mokslo studijų institucijų atstovai buvo supažindinti su „Eurostars 3“ programos dalyvavimo taisyklėmis, projektų tinkamumo ir vertinimo kriterijais, nacionalinėmis finansavimo taisyklėmis. Dalyviams pristatyta elektroninė paraiškos pildymo platforma ir paraiškų pildymo gairės. Renginio įrašą ir pranešimus galite rasti čia. Įmonės, norinčios dalyvauti paskelbtame kvietime, paraiškas turi teikti tiesiogiai Eurekasekretoriatui.

Siekiantiems daugiau sužinoti apie „Eurostars 3“ programą, kviečiame dalyvauti tarptautiniame EUREKA sekretoriato organizuojamame seminare, kuris vyks vasario 2 dieną, 12 val. Seminaro dalyviams bus pristatyta naudinga informacija apie naujai paskelbtą kvietimą ir paraiškų teikimo platformą. Registracija.

Tarptautiniuose projektuose Lietuvos dalyvius finansuoja MITA iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skiriamų asignavimų. Didžiausia galima finansavimo suma Lietuvos dalyviams vienam projektui – 300 tūkst. eurų. Projektuose finansuojamos veiklos – taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra. Užsienio partnerių – įmonių ir mokslo įstaigų – dalyvavimą projektuose remia jų nacionalinės inovacijų agentūros.

Daugiau informacijos apie priemonę.

TAIP PAT SKAITYKITE