Siūloma įstatyme nustatyti galimas švietimo įstaigų vadovų atleidimo priežastis

Švietimo įstaigų vadovai

Siekiant teisinio aiškumo ir švietimo įstaigų vadovų teisėtų lūkesčių apsaugos, Seimas svarstys siūlomą Švietimo įstatyme nustatyti baigtinį sąrašą priežasčių, dėl kurių švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovas gali būti atšauktas iš pareigų.

Valstybinės ar savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovas nepasibaigus jo kadencijai galėtų būti atšaukiamas iš pareigųšvietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) nuostatuose nustatyta tvarka dėl šių priežasčių:

asmuo praranda nepriekaištingą reputaciją;

paaiškėja, kad dalyvaudamas viešame konkurse eiti vadovo pareigas pateikė suklastotus dokumentus arba nuslėpė ar pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis, dėl kurių negalėjo būti priimtas į vadovo pareigas.

Įstatyme taip pat siūloma papildyti reikalavimus nepriekaištingai reputacijai. Asmuo negalėtų būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis būtų pripažintas:

kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

kaltu dėl administracinio nusižengimo susijusio su vaikais ir šeima, su asmens darbo ir socialinėmis teisėmis, su viešąja ir valdymo tvarka padarymo ir nuo nuobaudos paskyrimo nėra praėję vieni metai;

šiurkščiai pažeidęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimus ir nuo pažeidimo padarymo nepraėjo 3 metai.

Taip pat jei asmuo yra ar buvo įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys, jeigu nuo narystės pabaigos nepraėjo 3 metai;

Šiuo metu Švietimo įstatyme nenurodomos priežastys, dėl kurių švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovas gali būti atšauktas iš pareigų.

Švietimo įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIVP-3385(3) po pateikimo vieningai pritarė 86 balsavime dalyvavę Seimo nariai. Pagrindiniu svarstyti šį klausimą paskirtas Švietimo ir mokslo komitetas. Projektą Seimo posėdyje numatoma svarstyti pavasario sesijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE