Valstybinių miškų urėdija diegia naujus medienos matavimo metodus – tai leis medieną matuoti skaidriau ir patikimiau

Valstybinių miškų urėdija modernizuoja medienos matavimo, apskaitos procesus ir veikloje diegia  fotogrametrinį žaliavinės medienos matavimo metodą, leisiantį medieną pamatuoti greičiau, patikimiau ir kartu sumažinti veiklos darbo sąnaudas. Šis metodas taip pat leis užtikrinti skaidrumą medienos matavimo procese – vieną svarbiausių dalykų tiek Valstybinių miškų urėdijai, tiek medienos pirkėjams.

„Teisingas medienos matavimas yra vienas pagrindinių mūsų įmonės strateginių uždavinių, todėl sparčiai žengiame į priekį diegiant naujausias technologijas. Rekordiniai urėdijos finansiniai rezultatai taip pat suteikia galimybes investuoti į naujausias ir pažangiausias technologijas, galime skirti didesnį dėmesį medienos meistrų darbo organizavimui bei jų mokymams ir kasmet užtikrinti vis didesnę pažangą skaidrinant medienos matavimo procesus.

Iki urėdijų reformos visos 42 urėdijos taikė skirtingus darbo metodus, medienos ruošos procesas jose taip pat skyrėsi. Įsteigus vieną įmonę, suvienodinome veiklos procesus visuose 26 regioniniuose padaliniuose ir lygiagrečiai analizavome rinkoje esančias naujausias bei pažangiausias technologijas, kurios leistų medienos matavimo procesą padaryti skaidresnį, greitesnį ir patikimesnį“, – sakė Valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius Valdas Kaubrė.

Valstybinių miškų urėdijos pirminiais duomenimis, 2021 metų pajamos sieks 190 milijonų eurų, grąža valstybei (normalizuotas pelnas) – 66 mln. eurų. Šios planuojamos pajamos bus rekordinės skaičiuojant įmonės veiklos metus nuo urėdijų reformos ir iki jos.

Tikslumas – 97 procentai

Kaip ir visos technologijos, fotogrametrinio medienos matavimo metodas taip pat kasmet tampa vis pažangesnis. Kaip teigia šio metodo vystytojai – šiai dienai mediena gali būti pamatuojama net 97 proc. tikslumu. Prieš kelerius metus šis būdas Lietuvoje buvo testuojamas, tačiau į priekį pažengė tiek pati technologija, tiek jos įteisinimas.

„Technologijos žengia į priekį ir jau šiais metais perėję prie tokio tikslaus medienos matavimo būdo, galėsime turėti tiek maksimaliai skaidrų medienos matavimo procesą, ko Lietuvoje dar nebuvo, tiek visas galimybes užtikrinti vidinę procesų kontrolę, – sako V. Kaubrė.

Tam, kad fotogrametrinis medienos matavimo metodas galėtų būti teisėtai naudojamas komerciniuose santykiuose ir urėdija galėtų diegti jį savo veikloje, įmonės pastangomis pastaraisiais metais žengtas didžiulis žingsnis į priekį: atlikta rinkos apžvalga, vyksta teisinės bazės keitimas.

Fotogrametrinis medienos matavimo metodas naudojamas tiek Europoje, tiek Skandinavijos šalyse ir yra objektyvus būdas matuoti medieną išvengiant žmogiškojo faktoriaus: medieną matuojantis darbuotojas negali koreguoti duomenų, jie tampa skaitmeniniais, duomenų papildomai nereikia įvesti rankiniu būdu, todėl medienos matavimo procese užtikrinamas maksimalus skaidrumas.

Priimant pagamintą medieną pardavėjo sandėlyje meistras fotografuos medieną, sistema apskaičiuos jos tūrį ir informaciją perduos į VMU apskaitos sistemas, taip bus sumažintas papildomas duomenų įvedimas, jų korekcijos, mažės klaidų tikimybė. Fotogrametriniu būdu mediena gali būti matuojama pakrauta į medienvežį, taip pat ir sukrauta rietuvėse.

Svarbu ir tai, kad pamatuotos medienos duomenys ir nuotraukos bus išsaugomos duomenų analizei, bus užtikrinti skaidrumo, vidaus kontrolės principai, sistema leis pertikrinti seniau perduotos medienos duomenis, jų teisingumą, atliktų matavimų tikslumą (tiek rietuvės, tiek perduodant medieną), tolimesnį medienos kelią pirkėjui.

Kuriama medienos meistro mobili darbo vieta, kontrolei – ir medkirtės duomenys

Centralizavus bei standartizavimus medienos ruošos bei pardavimo procesus, Valstybinių miškų urėdija dar 2019 metais atskyrė medienos ruošą ir prekybą nuo miškininkystės veiklos, todėl vietoje 1000 darbuotojų, dalyvavusių medienos ruošoje ir prekyboje, bet tuo pačiu atlikusių įvairias funkcijas, šiuo metu apie 300 specialistų dirba tik medienos ruošos ir prekybos veikloje, daug dėmesio skiriama jų mokymams.

„Pereinant prie fotogrametrinio žaliavinės medienos matavimo metodo, dabar kuriama ir medienos meistro mobili darbo programa. Tai reiškia, kad visas medienos perdavimo dokumentų pildymas rankiniu būdu lauke ir vėliau suvedimas į programą meistrui grįžus į darbo vietą, vyks mobiliosios aplikacijos pagalba: visi duomenys bei medienos nuotraukos iš karto bus suvedami į programą“, – sakė Valstybinių miškų urėdijos generalinio direktoriaus pavaduotoja medienos ruošai ir prekybai Ramunė Petkevičienė.

Valstybinių miškų urėdijai pastaruosius kelerius metus investavus ir į medkirčių parko atnaujinimą, bus diegiama ir vieninga medkirčių duomenų apie pagamintų sortimentų tūrį perdavimo informacinė sistemą naudojant duomenis iš nuosavų medkirčių, vėliau ir iš rangos įmonių medkirčių.

Pasak R. Petkevičienės, Valstybinių miškų urėdija ir šiuo metu vidaus kontrolei naudoja medkirčių duomenis siekdama tikslesnės medienos apskaitos: naudojami medkirčių duomenų palyginimo, analizės metodai, taip užtikrinant skaidrią medienos apskaitą.

„Valstybinių miškų urėdija – strateginė valstybės valdoma įmonė, patikėjimo teise valdanti pusė Lietuvos miškų ir kasmet rinkai pateikianti apie 3,6 mln. kubinių metrų medienos. Suprantame visų lūkestį, kad šio turto valdymas turi būti maksimaliai skaidrus. Todėl perėjimas prie modernių medienos matavimo būdų užtikrins tiek įmonės vidinių procesų kontrolę, tiek medienos matavimo patikimumą“, – sakė V. Kaubrė.

TAIP PAT SKAITYKITE