Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariai stengiasi išgelbėti regionų gimnazijas

Regiono gimnazijos

Seime įregistruotas Švietimo įstatymo pakeitimo projektas, kurį parengė Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariai Algirdas Stončaitis ir habil. dr. prof. Vilija Targamadzė, pasirašė visi frakcijos nariai. 

Teikiamu projektu siūloma sudaryti galimybę savivaldybėms tarybų sprendimu leisti formuoti III ir IV gimnazijų klases, jeigu klasėje nėra 21 mokinio, bet mokinių skaičius pagrindinio ugdymo klasėse atitinka arba viršija mažiausią leidžiamą mokinių skaičių. Tai, anot iniciatorių, leistų išlaikyti gimnazijas, kai laikinai sumažėja moksleivių. Nauju teisiniu reguliavimu siekiama užtikrinti, kad mokymo lėšos būtų skiriamos visoms valstybinių ir savivaldybių mokyklų klasėms, tačiau atitinkamai diferencijuojamos atsižvelgiant į faktinį mokinių skaičių mokinių sraute. 

Įstatymo projektu taip pat siūloma įtvirtinti tik tokius kiekybinius kriterijus, kurie bus nustatyti įvertinus savivaldybių socialinį, ekonominį, geografinį, kultūrinį kontekstus ir nepažeis savivaldybių teisės savarankiškai tvarkyti savo mokyklų tinklą.

TAIP PAT SKAITYKITE